Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Lidzbarka
„Wrota Mazur”

Siedziba: ul. Główny Dworzec 7, 13-230 Lidzbark
tel: 023 696 15 43     tel/fax: 023 696 15 83
e-mail: wrotamazur@op.pl

Adres do korespondencji: ul. Klonowa 39, 13-230 Lidzbark

KRS: 0000223807
NIP: 571 162 83 85
REGON: 519651589

Obsługa bankowa: BS Działdowo o/Lidzbark
Nr konta: 21 8215 0006 2001 0012 5282 0004

Wykonanie Jakub Pichola
Lidzbark 2009-2017